Lezen bij dove en slechthorende kinderen

Horende kinderen leren lezen door het omzetten van de geschreven woorden in gesproken woorden (zie de uitleg over leesontwikkeling algemeen). Hiervoor moet je de gesproken woorden goed kunnen horen. Voor veel dove en slechthorende kinderen is dit moeilijker. Daardoor kunnen ze minder gebruik maken van die gesproken taal bij het leren lezen.

Ook is het voor dove en slechthorende kinderen niet vanzelfsprekend dat ze alle informatie in hun omgeving opvangen. Ook niet als ze door gehoorapparatuur of een CI beter kunnen horen. Horende kinderen vangen heel veel op door televisie, radio en gesprekjes om hen heen. Ze hoeven hiervoor niet zelf aan de gesprekjes deel te nemen of zelf naar de radio te luisteren. Ze hebben nou eenmaal toegang tot alles wat er in hun buurt gezegd wordt, simpelweg doordat ze kunnen horen. Dus ook als ouders met elkaar of met een broertje of zusje aan het praten zijn, kan een horend kind dat gesprek horen. Hierdoor leren ze heel veel nieuwe woorden en horen ze nieuwe informatie. Die informatie hebben ze nodig om geschreven tekst te begrijpen. Om het lezen bij kinderen te bevorderen is het belangrijk om als ouder veel voor te lezen, veel te praten, veel spelletjes te doen, samen dingen op te schrijven, etc.

Maar wat vraagt het nu extra bij dove en slechthorende kinderen? Het is bij hen minstens zo belangrijk dat u deze dingen veel doet. Zorg er bij de leesactiviteiten altijd voor dat uw kind u goed kan zien door goed te gaan zitten en biedt veel ondersteuning door te gebaren, vingerspellen, schrijven, plaatjes te laten zien en materiaal te gebruiken. Probeer geschreven taal niet uit de weg te gaan, maar zorg dat uw kind er mee in aanraking komt. Zo krijgt uw kind kansen om de geschreven taal te ontdekken en plezier te beleven aan de wereld die hiermee voor hem/haar open gaat.