Samen lezen is pas echt gezellig!- Verder lezen ↓

Lees om de beurt en laat uw kind van te voren vertellen waar jullie de vorige keer gebleven waren (samenvatten verhaal).
Dit helpt bij het begrijpen van het verhaal. Stel ook vragen vooraf over het eerder gelezen stuk.
 
Ook als kinderen zelf kunnen lezen, blijft samen lezen belangrijk.
De gunstige effecten van voorlezen hebben namelijk niet alleen betrekking op peuters en kleuters, maar ook op kinderen in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs.
Boeken zijn een middel bij uitstek om meer taal in het leven van kinderen te brengen.

En voorlezen doet lezen. Het heeft een voorbeeldfunctie. Het daagt uit om zelf te gaan lezen. En daarmee wordt de leesontwikkeling van uw kind optimaal gestimuleerd.