Interactief voorlezen - verder lezen ↓

Voor versie met tolk NGT klik hier

Voorlezen is erg leuk en belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Veel kinderen worden voor het slapen gaan voorgelezen. Dat is een mooi vast moment voor uw kind om daarna te kunnen slapen. De meeste kinderen vinden het leuk om ook 's middags te worden voorgelezen. Ook dan is het leuk en leerzaam om samen een boek of verhaal te lezen.
 
Interactief voorlezen heeft een positief effect op de taal- en leesontwikkeling van uw kind.
Door regelmatig te worden voorgelezen, leert uw kind dat er een relatie is tussen wat u vertelt en de tekst die in het boek staat. Kinderen vinden het doorgaans heerlijk om vaker hetzelfde boekje of verhaal met u te lezen. Tijdens het voorlezen leert uw kind spelenderwijs nieuwe woorden en leert hij hoe een goede zin is opgebouwd. Ook bevordert het voorlezen de leesmotivatie van uw kind.
 
Wat is belangrijk wanneer u voorleest aan uw dove of slechthorende kind?
 
Houding
De positie tijdens het voorlezen is erg belangrijk, omdat uw kind zowel het boekje, tekst en plaatjes, als de persoon die voorleest goed moet kunnen zien. Het kind kan in een hoek op schoot worden gehouden of u gaat naast of tegenover uw kind zitten. Om uw handen vrij te hebben om te kunnen gebaren, kunt u het boek op schoot leggen, op een kussen of in een (kook)boekstandaard. Probeer ook eens om aan tafel te gaan zitten, allebei op een hoek. Dan kunt u elkaar goed zien en ook het boek zo neerleggen dat u en uw kind er allebei bij kunnen.
 
Gebaren
Dove en slechthorende kinderen missen aspecten van de gesproken taal zoals de klankkleur van uw stem (hoe klinkt uw stem) en misschien ook wel woorden of delen van woorden en zinnen. Een aantal dove kinderen krijgt op jonge leeftijd, rond de eerste verjaardag, een CI. Dit kan een gunstig effect hebben op de gesproken taalontwikkeling. Het is begrijpelijk dat dan de communicatie tussen u en uw kind vooral in gesproken taal zal plaatsvinden. Het is belangrijk om te vermelden dat dit niet geldt voor alle kinderen met een CI. Of u voorleest in gesproken Nederlands, Nederlands ondersteund met gebaren of in de Nederlandse Gebarentaal (NGT) hangt af van de behoeftes van uw kind. Zorgt u er wel altijd voor dat u goed zichtbaar en/of verstaanbaar bent voor uw kind.  
 
Kentalis biedt diverse gebaren- en communicatiecursussen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind.
 
Aandacht strategieën
Dove en slechthorende kinderen hebben de tijd nodig om plaatjes in het boek te kunnen bekijken. Ze kunnen niet of niet gemakkelijk gelijktijdig naar de plaatjes kijken en luisteren naar het verhaal. U kunt daarom even wachten tot uw kind weer oogcontact maakt, voordat u verder praat of voorleest.  Ook kunt u tijdens het voorlezen uw kind even zacht aanraken of door gebaren binnen het blikveld of op het lijf van uw kind te maken de aandacht trekken.
Een leuke manier om de aandacht van uw kind bij het boekje te hebben is door gebruik te maken van materiaal, bijv. knuffels of dieren van lego. Op deze manier is uw kind betrokken bij het verhaal.
 
Stappenplan interactief voorlezen
Als u interactief gaat voorlezen met uw kind kunt u de volgende stappen volgen:
1.            Voorbereiding
2.            Introductie
3.            Voorlezen en vertellen
4.            Praten en ingaan op het verhaal en doen
5.            Terugkomen op het verhaal
 
Stap 1: De voorbereiding:  
Stap 2: De introductie  
Stap 3: Voorlezen en vertellen  
Stap 4: Praten, ingaan op het verhaal  
Stap 5: Terugkomen op het verhaal  
Meer weten?
Kentalis verzorgt een voorleescursus voor ouders en andere geïnteresseerden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind.