Ik kan al schrijven - Verder lezen ↓

Als u ziet dat uw kind aan het tekenen of schrijven is, kunt u dat gebruiken als aanleiding om aan lezen en schrijven te werken. Schrijf bijvoorbeeld de woorden bij wat uw kind getekend heeft of help uw kind om zelf de woorden te schrijven.

Stel ook vragen zoals:
- Wat heb je getekend?
- Zie je nog meer dezelfde letters?
- Voor wie heb je het geschreven?
- Deze woorden lijken op elkaar. Zijn ze hetzelfde?

Gerbuik vingerspelling en noem de klanken van letters als u met uw kind woordjes maakt.
Spreek de letters uit zoals u ze hoort. Kijk hierover het filmpje in de studeerkamer van het Leeshuis.